Αρχική | Το Κέντρο μας | Ποιοι είμαστε
Ποιοι είμαστε

Το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ ιδρύθηκε το 1995, με τη μορφή Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι επιστημονικό κέντρο έρευνας και εφαρμογής προγραμμάτων άτυπης εκπαίδευσης, στους τομείς του Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού και της Αγωγής Υγείας.

Εστιάζοντας στην ανθρώπινη επικοινωνία, το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους με τη συνεργασία επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων.


Το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ είναι:

  • μέλος του Δικτύου για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών (BECAN)
     
  • θυγατρικός κόμβος του SeaM - Sistema di educazione ambientale marina del Mediterraneo (Σύστημα θαλάσσιας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Μεσογείου)

  • μέλος των διεθνών δικτύων "Clean up the world" και "Εarthday Νetwork"

  • εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (Πύλη Πολιτιστικών Φορέων)


Το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ σχεδιάζει και υλοποιεί εθνικά και διακρατικά κοινοτικά προγράμματα και συνεργάζεται με τους ακόλουθους φορείς:

Το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο:

Ιουλία Μπαλάσκα: Πολιτική Επιστήμων - D.E.A. Κοινωνικής Ψυχολογίας, Συστημική Θεραπεύτρια και ειδική στη μέθοδο Θεατρικής Γραφής και Παράστασης του Θεάτρου ο Κόσμος - Πρόεδρος Δ.Σ.
e-mail:
balaska[at]genathlon.gr

Παύλος Χραμπάνης: Αρχιτέκτων, Συστημικός Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
e-mail:
chp[at]genathlon.gr

Ελεάνα Κουμπή: Ψυχολόγος, Συστημική Θεραπεύτρια - Γραμματέας Δ.Σ.
e-mail:
systcenter[at]lycos.com

Το Κέντρο πλαισιώνεται από εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες:

Νικολέττα Διακουμή: Θεατρολόγος, Μουσικός, Med Creative Arts in Education και συντονίστρια Εργαστηρίων Θεατρικής Γραφής και Παράστασης του Θεάτρου ο Κόσμος. 

Σμάρω Μάρκου:
Κοινωνική Λειτουργός, Συστημική Θεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια.

Αγγέλα Μούγερ: Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, Συστημική Θεραπεύτρια.Ανάλογα με τις δράσεις που υλοποιεί το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ συνεργάζεται με επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων.