Αρχική | Δράσεις για το Περιβάλλον | 1995-2006 | Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράμματα

2003 - 2004

«Συν-κατασκευάζοντας το Μέλλον: Περιβαλλοντική διαχείριση της Ανάπτυξης»
Σχέδιο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του ΥΠΕΧΩΔΕ «Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη», σε περιοχή NATURA της Ρόδου. 


1997-1999

 «Θάλασσα» - Διακρατικό Σχέδιο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΣΩΚΡΑΤΗΣ», σε συνεργασία με τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου.