Αρχική | Δράσεις για το Περιβάλλον | 2007-08 | Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράμματα | Εθνικός Δρυμός, η φυσική μας κληρονομιά

Εθνικός Δρυμός: Η φυσική μας κληρονομιά


Το Σχέδιο & η Μεθοδολογία μας

Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου ΓΕΝΑΘΛΟΝ, που ανέλαβε την υλοποίηση αυτού του Σχεδίου χρησιμοποίησε την Συστημική Καταξιωτική Προσέγγιση (Appreciative Approach) και την τέχνη της Φωτογραφίας.
 
Η Συστημική Καταξιωτική Προσέγγιση δίνοντας έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, και στην ανάδειξη των ικανοτήτων τους, συντελεί στην συνειδητοποίηση της ατομικής ευθύνης για ένα συλλογικό αποτέλεσμα.
Με αυτό τον τρόπο, μέσα από σειρά εργαστηρίων, τα παιδιά διαμόρφωσαν άποψη αφενός για την φυσική κληρονομιά του τόπου τους και αφετέρου στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον και σχεδίασαν πρωτοβουλίες, που μπορούν να αναπτύξουν την επόμενη ημέρα.
 
Τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους, τα παιδιά εξέφρασαν μέσω της τέχνης της Φωτογραφίας. Η τέχνη ως βιωματική μέθοδος ευαισθητοποίησης, επιτρέπει στον άνθρωπο να διερευνά αξίες, απόψεις και ιδέες, να τις μοιράζεται με τους άλλους αναλαμβάνοντας την ευθύνη αυτού που πράττει, και έτσι, συνειδητοποιεί την προσωπική του αξία και την αξία του άλλου.
Η τέχνη είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος δουλειάς ιδιαίτερα με τους νέους, καθώς τους βοηθά να αναπτύξουν αυτονομία και ανεξαρτησία, μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον αυστηρά δομημένο.
Έτσι, τα παιδιά στο Λαύριο απελευθέρωσαν τη δημιουργικότητά τους μέσα από την φωτογραφία, μαθαίνοντας την κοινωνική διάσταση αυτής της μορφής τέχνης. 
 


Οι Δραστηριότητες

Οι ακόλουθες δραστηριότητες του Σχεδίου υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής του ΥΠΕΠΘ και με το Γενικό Λύκειο Λαυρίου.
 
  •  Βιωματικό Εργαστήρι με χρήση της Καταξιωτικής Προσέγγισης. Μετά από σειρά εργαστηρίων, κατά τα οποία δούλεψαν ατομικά, σε ζευγάρια  και σε ομάδες, εξέφρασαν τη θέση που διαμόρφωσαν σε μορφή συνθήματος: 
    «Ένα όραμα πραγματοποιείται με τη συνεργασία. Το δικό μας είναι ζωή με πράσινο. Συνεργάζεστε;»
  • Εργαστήρι Φωτογραφίας, που αφορούσε στην τεχνική και την ιστορία της, αλλά και στην έννοια της φωτογραφίας ως τέχνης και ως μέσου έκφρασης.
  • Φωτογραφική εξόρμηση στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου. Στη συνέχεια, οι μαθητές επέλεξαν τις πιο αξιόλογες φωτογραφίες, προκειμένου να δημιουργήσουν Έκθεση Φωτογραφίας.
  • Συγγραφή άρθρων, που αφορούσαν στον Εθνικό Δρυμό της περιοχής τους, για την δημιουργία μαθητικής εφημερίδας.
     

Συνεργαζόμενος φορέας ήταν ο Εμπορικός Σύλλογος Λαυρίου.


Η Μαθητική Εφημερίδα της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Λυκείου Λαυρίου: 

Photo GalleryΤι δημιούργησαν οι μαθητές

   Η αφίσα της έκθεσης φωτογραφίας: 

     
       Η Έκθεση Φωτογραφίας:


Photo Gallery