Αρχική | Δράσεις για το Περιβάλλον | 2007-08 | Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράμματα | Γνωρίζοντας τη θάλασσα: Ένα εργαλείο ενεργοποίησης του πολίτη

Γνωρίζοντας τη θάλασσα: Ένα εργαλείο ενεργοποίησης του πολίτη


Το Σχέδιο & η Μεθοδολογία μας

Το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ' Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, υλοποίησε το εν λόγω Σχέδιο με τίτλο «Γνωρίζοντας τη θάλασσα – Ένα εργαλείο ενεργοποίησης του πολίτη» στον Δήμο Γλυφάδας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη των μαθητών/τριών και των κατοίκων γενικά για έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε ό,τι αφορά τη θάλασσα και τις ακτές του Σαρωνικού κόλπου.
 
Ο Σαρωνικός κόλπος αποτελεί οικοσύστημα ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τους παραθαλάσσιους Δήμους, αλλά για ολόκληρη την Αττική, και έχει ιδιαίτερη ανάγκη προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης. Εναπόκειται σε όλους και ιδιαίτερα στους μελλοντικούς πολίτες, να αναλάβουν την ευθύνη για δράση.
 
Έχοντας στόχο

  • την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών, των φορέων και των κατοίκων ως προς την κατάσταση του Σαρωνικού και
  • την ενεργοποίηση των μαθητών και μαθητριών, καθώς και των πολιτών, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην ορθολογική διαχείριση και προστασία των ακτών και του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής τους,

η επιστημονική ομάδα του Κέντρου ΓΕΝΑΘΛΟΝ, που ανέλαβε την υλοποίηση αυτού του Σχεδίου, βασίστηκε σε αποτελέσματα της θαλάσσιας έρευνας. Συνεργάστηκε με ερευνητές του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), προκειμένου οι μαθητές/τριες να έρθουν σε επαφή με την επιστημονική πληροφορία του κλάδου της θαλάσσιας έρευνας.
 


Οι δραστηριότητες

Στο πλαίσιο του Σχεδίου υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες:
Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην 3η Μαρίνα του Δήμου Γλυφάδας, σε συνεργασία με το Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, υπό την αιγίδα του Δήμου Γλυφάδας. Περιελάμβανε διανομή του φυλλαδίου με πληροφορίες για τον Σαρωνικό και Ενημερωτική Έκθεση για τη θάλασσα, που δημιούργησαν το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ σε συνεργασία με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  1. Σχεδιασμός και παραγωγή τριών εκπαιδευτικών ερευνητικών κουτιών (kits), που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη θάλασσα και τις ακτές, οδηγίες για την κατασκευή απλών ερευνητικών οργάνων, καθώς και όργανα μετρήσεων. Τα περιεχόμενα των κουτιών σχεδιάστηκαν και επιλέχτηκαν με βάση τη διδακτέα ύλη του γυμνασίου και του λυκείου, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν διαφορετικές ειδικότητες και γνώσεις.
  2. Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών/τριών των Περιβαλλοντικών Ομάδων του 6ου Γυμνασίου και του 4ου Λυκείου Γλυφάδας, καθώς και του 4ου Λυκείου Καλλιθέας, μέσω της προσέγγισης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη θαλάσσια έρευνα. Στη διάρκεια του προγράμματος έγινε παρουσίαση των κουτιών και του τρόπου χρήσης, καθώς και κατασκευής των οργάνων μετρήσεων. Στο επόμενο διάστημα, οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους πραγματοποίησαν μετρήσεις στην παράκτια ζώνη του Σαρωνικού κόλπου.
  3. Έκδοση φυλλαδίου με πληροφορίες για τον Σαρωνικό κόλπο, με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων των περιβαλλοντικών ομάδων των σχολείων που συμμετείχαν στο Σχέδιο, καθώς επίσης τα αποτελέσματα των ερευνών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
  4. Ολοήμερη εκδήλωση στην παραλία από τους μαθητές και τις μαθήτριες, με παρουσία ΜΜΕ, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τη σημερινή κατάσταση του Σαρωνικού κόλπου.

Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην 3η Μαρίνα του Δήμου Γλυφάδας, σε συνεργασία με το Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, υπό την αιγίδα του Δήμου Γλυφάδας. Περιελάμβανε διανομή του φυλλαδίου με πληροφορίες για τον Σαρωνικό και Ενημερωτική Έκθεση για τη θάλασσα, που δημιούργησαν το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ σε συνεργασία με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
 


Τα Αποτελέσματα
Το φυλλάδιο με τις πληροφορίες για το Σαρωνικό Κόλπο: