Αειφόρος διαχείριση Περιχής NATURA 2000


Το Σχέδιο και η Μεθοδολογία μας

Η περιοχή Ακραμύτη-Αρμενιστή-Αττάβυρου, που βρίσκεται στη δυτική Ρόδο, έχει ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 με τον κωδικό GR 4210005, καθώς έχει φυσική ομορφιά και βιοποικιλότητα, ενώ δεν έχει αναπτυχθεί καθόλου τουριστικά ή βιομηχανικά.
Το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ σε συνεργασία με τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου (ΥΣΡ), έχουν ξεκινήσει από το 2004, μία προσπάθεια για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση φορέων και κατοίκων του νησιού, με στόχο την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης αυτής της περιοχής.
Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 2003, με την υλοποίηση του σχεδίου Συν-κατασκευάζοντας το μέλλον: Περιβαλλοντική Διαχείριση της Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Συνεχίζοντας αυτή την πρωτοβουλία, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε το παρόν σχέδιο, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των εκπροσώπων φορέων και κατοίκων να αναλάβουν το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ και ο ΥΣΡ ένα πιο ενεργό ρόλο τόσο ως προς την ενημέρωση, όσο και ως προς τη συνεργασία των φορέων προκειμένου να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες.
 
Βασικοί στόχοι του σχεδίου ήταν:
1. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών, των φορέων και των κατοίκων ως προς τη διαχείριση μιας περιοχής NATURA.
2. Η συμμετοχή των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων στις αποφάσεις για την ανάπτυξη της περιοχής, ως ενεργοί πολίτες.
 
Οι δραστηριότητες του Σχεδίου υλοποιήθηκαν με τη χρήση της καινοτόμου Συστημικής Καταξιωτικής Προσέγγισης, που εφαρμόζει το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ, η οποία προωθεί την ανάπτυξη ενός διαλόγου για το πού θέλει να βρεθεί η κοινότητα, με βάση τις θετικές εμπειρίες του παρελθόντος.


Οι δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου είναι:

1. Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών γυμνασίων της περιοχής – διερεύνηση και καταγραφή των αναγκών και των προτεραιοτήτων των νέων. Το πρόγραμμα διαρκούσε 3 ώρες την ημέρα και περιελάμβανε εργαστήρια με τη μέθοδο της Καταξιωτικής Προσέγγισης. 
 
2. Ημερίδα με τη συμμετοχή εκπροσώπων των μαθητών/τριών, των φορέων και των κατοίκων – αποτύπωση της σημερινής κατάστασης, τέσσερα χρόνια μετά και καταγραφή συλλογικών προτάσεων για την επίτευξη των στόχων.
 
Η Ημερίδα με τίτλο «Πρωτοβουλίες πολιτών και Αειφόρος Ανάπτυξη των περιοχών NATURA» πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα σεμιναρίων του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου. Συμμετείχαν 43 εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων από όλο το νησί, μεταξύ των οποίων ήταν ο Δήμαρχος Ατταβύρου και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Νότιας Ρόδου.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε εισήγηση του Δρ. Π. Παναγιωτίδη, ερευνητή Α΄ του ΕΛΚΕΘΕ με τίτλο «Παρουσίαση του Δικτύου NATURA και των προοπτικών του σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο».
 
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τρία εργαστήρια με τη μέθοδο της Καταξιωτικής Προσέγγισης, στη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες επεξεργάστηκαν σε ζευγάρια και σε ομάδες τα εξής θέματα:
  • Διερεύνηση της σημερινής κατάστασης στις περιοχές NATURA της Ρόδου.
  • Διερεύνηση των προοπτικών που διαγράφονται σε αυτές τις περιοχές.
  • Διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας και δικτύωσης για την προώθηση δράσεων που θα προταθούν.

3. Έκδοση ημερολογίου, στο οποίο αναφέρονται οι σκέψεις και οι προτάσεις των μαθητών/τριών που συμμετείχαν, καθώς και οι προτάσεις που διατυπώθηκαν στην Ημερίδα και φωτογραφίες της περιοχής.

κορυφή σελίδας


Τα αποτελέσματα

Οι εκπρόσωποι των φορέων και των κατοίκων, στο τέλος της Ημερίδας, συνέταξαν κείμενο, στο οποίο γίνεται εμφανές ότι συνειδητοποίησαν την ανάγκη να δραστηριοποιηθούν, ώστε η ανάπτυξη να ξεκινήσει από τη βάση:

Συλλογικές σκέψεις στο τέλος της ημέρας
Σήμερα θυμήθηκα κάτι που είχα ακούσει κάποτε: «Κάνε αυτό που μπορείς με αυτό που έχεις». Αναλογίζομαι λοιπόν τί είναι αυτό που έχω, τι είναι αυτό που μπορώ και τι είναι αυτό που χρειάζομαι.
Ας δούμε από που θα ξεκινήσουμε. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω. Γι’ αυτό πρέπει πρώτα να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους μέσα από ενημέρωση, ώστε να μεταφερθούν οι πληροφορίες τοπικά, σε συνεχή ανάδραση με τους άλλους φορείς. Χρειάζεται λαϊκή εγρήγορση. Τα οικονομικά εργαλεία υπάρχουν, θα τα βρούμε.
Οραματίζομαι μια πράσινη, δηλαδή οικολογική, κοινωνία πολιτών. Πώς όμως θα φτάσουμε εκεί; Ζητώ από κάποιον να μου δείξει το πρώτο σκαλοπάτι για να ξεκινήσουμε τη δράση. Είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε έναν καλύτερο κόσμο στα παιδιά μας.

 
Επίσης, 9 εκπρόσωποι φορέων δημιούργησαν Ομάδα Εργασίας, από εκπροσώπους φορέων και κατοίκων της Ρόδου. Αντικείμενο εργασίας της Ομάδας αυτής είναι ο συντονισμός των ενεργειών και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων, με στόχο την σύσταση του Φορέα Διαχείρισης και κατ’ επέκταση του σχετικού διαχειριστικού σχεδίου της περιοχής NATURA 2000.
 
Μαθητές και μαθήτριες 2 γυμνασίων της Ρόδου στη διάρκεια του προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης:

  • Ενημερώθηκαν για πρώτη φορά για το Δίκτυο NATURA και το ειδικό καθεστώς αυτών των περιοχών, καθώς δεν γνώριζαν τίποτε παρά το ότι ζουν σε αυτές τις περιοχές.
  • Θεώρησαν αναγκαία την αειφόρο διαχείριση των περιοχών NATURA, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων, ιδιαίτερα των ενηλίκων.
  • Πρότειναν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που επιθυμούν να αναπτύξουν με το σχολείο τους, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους ενηλίκους ως προς την ευθύνη που έχουν για το μέλλον του τόπου.
Και κατέληξαν…

“Αν θέλετε ένα καλύτερο μέλλον, κάτι πρέπει να κάνετε γι’ αυτό”


 κορυφή σελίδας