Αρχική | Δράσεις για το Περιβάλλον | 2007-08 | Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράμματα
Το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ σχεδίασε και υλοποίησε τα παρακάτω Σχέδια Δράσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
 
"Αειφόρος διαχείριση Περιοχής NATURA 2000" στη νήσο Ρόδο, με τη συνεργασία του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

«Γνωρίζοντας τη θάλασσα: Ένα εργαλείο ενεργοποίησης του πολίτη» στο Δήμο Γλυφάδας, με τη συνεργασία του Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ. 

«Εθνικός Δρυμός, η φυσική μας κληρονομιά», στο Δήμο Λαυρεωτικής, με τη συνεργασία του Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής του ΥΠΕΠΘ.