Αρχική | Δράσεις για το Περιβάλλον | 2008-09 | Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράμματα
Το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ σχεδίασε και υλοποίησε το παρακάτω Σχέδιο Δράσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
 
«Βιώσιμη Τουριστική Διαχείριση», στη νήσο Τήλο, με τη συνεργασία του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.