1995-2005
Οι Δράσεις μας στον τομέα της άτυπης εκπαίδευσης, ανά έτος:


2004-2005

Καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης του Κέντρου  ΓΕΝΑΘΛΟΝ
  -
Ημερήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. (ετοιμάζεται)

Καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης του Κέντρου  ΓΕΝΑΘΛΟΝ  - Ημερήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς της Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Β΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών. (ετοιμάζεται)2003-2004

Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση παιδιών με τη μεθοδολογική προσέγγιση του Κέντρου ΓΕΝΑΘΛΟΝ  - Ημερήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς της Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Α΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών. (ετοιμάζεται)

Εργαστήρι Προσέγγισης της Θεατρικής Υπόστασης - Τετραήμερο Βιωματικό Εργαστήρι αξιοποιώντας την τέχνη του Θεάτρου. Κάστρο Κυλλήνης – Ιούλιος 2004.


2001-2002

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την προστασία των ακτών και της θάλασσας  - Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς της Β΄βάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Κυκλάδων, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Νάξου "ΑΡΙΑΔΝΗ" και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ecos-Ouverture. (ετοιμάζεται)