Πολιτιστικές Δράσεις
Εγγραφείτε στο Newsletter
Αρχική | Πολιτιστικές Δράσεις
Πολιτιστικές Δράσεις

Συνδυάζοντας την Επιστήμη με την Τέχνη, σχεδιάζουμε και μέσα από την υλοποίηση διαρκώς αναδιαμορφώνουμε και εμπλουτίζουμε, εργαστήρια τέχνης, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές εκδηλώσεις.

Κάθε Πολιτιστική Δράση απευθύνεται σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγκεκριμένων στόχων.
Έτσι, πέραν της Πολιτιστικής Παιδείας, οι Τέχνες έχουν υπηρετήσει τους στόχους προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας (βλ. αντίστοιχες κατηγορίες).

Στην παρούσα κατηγορία, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις δράσεις μας στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Παιδείας, με χρονολογική σειρά.Παρακαλώ, επιλέξτε από το μενού δεξιά