2007-2008

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ΔΑΦΝΗ"
Διαχείριση Συγκρούσεων μέσω της Τέχνης
Εταίροι στο διετές διακρατικό Σχέδιο της οργάνωσης ANTARES 2000 onlus, Ρώμη, Ιταλία.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Youth
Νέες ιδέες για την επίλυση συγκρούσεων (ετοιμάζεται)
Εταίροι στο Σχέδιο Διακρατικών Ανταλλαγών Νέων, της οργάνωσης Associazione Civitaς Solis, Λόκρι, Καλαβρία Ιταλίας.