Εγγραφείτε στο Newsletter
2008-2009
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ΔΑΦΝΗ"
Διαχείριση Συγκρούσεων μέσω της Τέχνης
Εταίροι στο διετές διακρατικό Σχέδιο της οργάνωσης "ANTARES 2000 onlus", Ρώμη, Ιταλία.