Δημοσιεύσεις

 

«Νέοι με όνειρο το μέλλον»
Έκδοση που έγινε κατά την υλοποίηση του Σχεδίου «Νέοι πολίτες, πρωταγωνιστές της Ιστορίας».
Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα, τα δημιουργήματα των νέων (θεατρικό έργο, φωτογραφίες), καθώς και την μεθοδολογία και το θεωρητικό υπόβαθρο του Σχεδίου. Επιμέλεια έκδοσης Ι. Μπαλάσκα, Π. Χραμπάνης, Αθήνα, Ιούλιος 2005.
Το Σχέδιο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘ΝΕΟΛΑΙΑ’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
Στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται, η έκδοση διατίθεται δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

«Ένα ταξίδι στο ενυδρείο της Ρόδου»
Άρθρο των Ι.Μπαλάσκα & Π.Χραμπάνη Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ, Δρ Α.Σιούλα ΥΣΡ/ΕΛΚΕΘΕ, στο διμηνιαίο εκπαιδευτικό περιοδικό «Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού», στο τεύχος 28, Ιούλιος-Αύγουστος 2004.

 

«Δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να αυτο-οργανωθούν – Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης για τη θάλασσα: Η μεθοδολογία του Κέντρου “ΓΕΝΑΘΛΟΝ”»
Άρθρο των Π. Χραμπάνη και Ι. Μπαλάσκα, στο διμηνιαίο εκπαιδευτικό περιοδικό «ΓΕΦΥΡΕΣ», στο Τεύχος 13, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2003.

 

«Εργαστήρια Δραματουργίας: Παίξτε… με την αυτοπεποίθησή σας»
Συνέντευξη της Ιουλίας Μπαλάσκα, στο περιοδικό «ΑΡΜΟΝΙΑ», Τεύχος 26, Ιανουάριος 2002.

 

«Η θάλασσα με τα μάτια της ψυχής: Πιλοτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης μαθητών/τριών ως προς το Θαλάσσιο Οικοσύστημα»
Άρθρο των Π. Χραμπάνη και Ι. Μπαλάσκα, στην τριμηνιαία έκδοση του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ναυτικής ιστορίας», Τεύχος 33, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2000.

 

«Η θάλασσα είναι ζωή… η ζωή είναι θάλασσα»
Βιβλίο για παιδιά 11-15 ετών, των Παύλου Χραμπάνη και Ιουλίας Μπαλάσκα.
Εκδόθηκε από το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ και τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ, σε τρεις γλώσσες: ελληνικά, γαλλικά και γερμανικά. Αθήνα 1998.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ