Συστημική Καταξιωτική Προσέγγιση

 

Η Συστημική Καταξιωτική Προσέγγιση είναι το θεωρητικό υπόβαθρο της δουλειάς μας, που τη χρησιμοποιούμε όταν δουλεύουμε με ανθρώπινα συστήματα, με ομάδες, κοινότητες, οργανισμούς.

 

Η έννοια του συστήματος βασίζεται στην αρχή της αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των μερών του όλου, καθώς και μεταξύ των μερών και του όλου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να επηρεάσει το ευρύτερο σύστημα, π.χ. το σχολείο ή την κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα καθετί που συμβαίνει στο ευρύτερο σύστημα μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο. Πρόκειται για μια συνεχή κυκλική αλληλεπίδραση και ένα πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων.

Αυτή η οπτική αυξάνει την αίσθηση της υπευθυνότητας, καθώς και του ελέγχου της ζωής μας. Δουλεύοντας έτσι με μία ομάδα, γνωρίζουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα συν-κατασκευάζεται από όλα τα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του συντονιστή.

Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, η Καταξιωτική Προσέγγιση (Appreciative Approach) περιγράφει μια νέα μεθοδολογία για την ανάπτυξη των ανθρώπινων συστημάτων, εστιάζοντας στα θετικά στοιχεία που υπάρχουν, ακολουθώντας μία διαδικασία συν-κατασκευής (co-construction).

 

Πρόκειται για μία φιλοσοφία της αλλαγής, της εξέλιξης.

Δέχεται ότι σε κάθε κοινότητα και οργανισμό κάτι λειτουργεί. Έτσι η αλλαγή και η εξέλιξη μπορούν να επιτευχθούν μέσα από την αναγνώριση των πραγμάτων που λειτουργούν και τον πολλαπλασιασμό τους. Η λέξη appreciative σημαίνει απόδοση εκτίμησης και αναγνώρισης σε ό,τι έχει αξία.

 

Σμάρω Μάρκου, Ιουλία Μπαλάσκα

Το πλήρες άρθρο βρίσκεται εδώ