Βιωματική Μάθηση μέσω της Τέχνης

 

Κεντρικός ρόλος της παιδείας, με τη συγκεκριμένη αλλά και την ευρύτερη έννοια, είναι να προετοιμάσει τους ανθρώπους για την αυτονομία. Προετοιμασία για αυτονομία σημαίνει μία παιδεία στραμμένη προς την ολοκλήρωση του ανθρώπου και τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας στην οποία οι άνθρωποι μπορούν να είναι ελεύθεροι, ενώ εξασφαλίζεται ότι η ελευθερία ενός ατόμου ή μιας ομάδας δεν είναι σε βάρος άλλων ατόμων ή ομάδων.

 

Η Βιωματική Μάθηση μέσω της Τέχνης υπηρετεί ακριβώς αυτό τον σκοπό. Βοηθά τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν το περιβάλλον τους χωρίς φόβο, να εκτιμούν την ομορφιά, να σκέφτονται δημιουργικά και να ξεφεύγουν από άκαμπτους κανόνες, να εξετάζουν τις εναλλακτικές λύσεις των προβλημάτων, να είναι ικανά να διακινδυνεύουν, να αποτυγχάνουν και να τα βγάζουν πέρα με ευελιξία. Τους βοηθά να εκφραστούν πιο καθαρά, να ορίσουν τους εαυτούς τους και τις εμπειρίες τους, να καθορίσουν την ταυτότητά τους, να μάθουν πώς να μοιράζονται και να σέβονται ο ένας τον άλλο και πώς να ζουν μαζί μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον.

 

Ελεάνα Κουμπή

Το πλήρες άρθρο βρίσκεται εδώ