Προγράμματα Αγωγής Υγείας

 

Το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε συμμετέχοντας ως συντονιστής ή εταίρος σε Διακρατικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έχει εστιάσει σε δράσεις για νέους, σε θέματα που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας, της κακοποίησης, του εκφοβισμού, αλλά και της συμμετοχής στα κοινά και την ανάπτυξη συνείδησης ενεργού πολίτη.

Χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία:

  • Καταξιωτική Διερεύνηση (Appreciative Inquiry) στο πλαίσιο της Συστημικής Καταξιωτικής Προσέγγισης.
  • Βιωματική Μάθηση μέσω της Τέχνης και ειδικά τη Μέθοδο Θεατρικής Γραφής & Παράστασης.
  • Εκπαίδευση συνομηλίκων.

 

Προγράμματα 2008-2009

Προγράμματα 2007-2008

Προγράμματα 2006-2007

Προγράμματα 2005-2006

Προγράμματα 1995-2005