Δράσεις για το Περιβάλλον

 

Το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ σχεδιάζει και υλοποιεί Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης για σχολικές τάξεις νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου, από το 1996.
Συνεργάζεται με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου, από το 1996, και με τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Αττικής και Δωδεκανήσου, από το 2003. Συνεργάζεται επίσης μόνιμα, από το 2008, με την Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας.

Τα Προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους ειδικούς επιστήμονες του Κέντρου ΓΕΝΑΘΛΟΝ και αναρτώνται κάθε χρόνο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, με αντικείμενο την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Έχει συνεργαστεί μέχρι στιγμής με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με το Υπουργείο Απασχόλησης και σταθερά με το Μουσείο-Ενυδρείο του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου.

Τέλος, διοργανώνει ανοιχτές Εκδηλώσεις στον τομέα του περιβάλλοντος με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

 

Περιβαλλοντικές Δράσεις 2008-2009

Περιβαλλοντικές Δράσεις 2007-2008

Περιβαλλοντικές Δράσεις 2006-2007

Περιβαλλοντικές Δράσεις 1995-2005