Εκπαίδευση

 

Στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Παιδείας, της Περιβαλλοντικής Αγωγής και της Αγωγής Υγείας, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για επαγγελματίες, με βάση την Συστημική Καταξιωτική Προσέγγιση και με επιρροές από την Αφηγηματική προσέγγιση, τη θεωρία της Διαλογικότητας και του Ανοιχτού Διαλόγου, τις θεωρίες Επικοινωνίας και τη Βιωματική μάθηση/Μέθοδο Θεατρικής Γραφής & Παράστασης.

Εστιάζουμε στις ικανότητες, τις δυνάμεις και τις γνώσεις του καθενός/της καθεμιάς κι έτσι ελευθερώνεται η δυναμική της μάθησης. Η μαθησιακή διαδικασία γίνεται συν-δημιουργία μεταξύ δασκάλου-μαθητή, εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου, στη διάρκεια της οποίας όλοι συν-εξελίσσονται. Χρησιμοποιούμε ειδικές τεχνικές ομάδας, έτσι που οι συμμετέχοντες έχουν την ευθύνη της μάθησης και η γνώση γίνεται μέρος της ταυτότητάς τους.

 

Εκπαίδευση 2008-2009

Εκπαίδευση 2007-2008

Εκπαίδευση 2006-2007

Εκπαίδευση 2005-2006

Εκπαίδευση 1995-2005