Αντικείμενο

Tο Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 

Περιβάλλον

  • Προγράμματα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης παιδιών και ενηλίκων, καθώς και προγράμματα κοινωνικής παρέμβασης σε επίπεδο κοινότητας με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
  • Προγράμματα επιμόρφωσης επαγγελματιών στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτισμός

  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα τη Θεατρική και Περιβαλλοντική Παιδεία, για παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες.
  • Εργαστήρια Θεατρικής Γραφής και Παράστασης και θεατρικές παραστάσεις με τη μέθοδο του Θεάτρου ο Κόσμος, με ομάδες εφήβων και ενηλίκων.
  • Εναλλακτικά Εργαστήρια και Εκθέσεις Φωτογραφίας με ομάδες εφήβων και ενηλίκων.
  • Εργαστήρι Τέχνης μέσα από το Παραμύθι, για παιδιά 6-11 ετών.

 

Αγωγή Υγείας

  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα τη Βιωματική μάθηση μέσω της Τέχνης, για παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες.
  • Σχέδια δράσης για θέματα που αφορούν στους νέους, όπως η βία στα σχολεία, η κακοποίηση, η ανάπτυξη μηχανισμών αυτοπροστασίας και η διαφορετικότητα, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΔΑΦΝΗ, ΝΕΟΛΑΙΑ) με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.