Φιλοσοφία

Ως άνθρωποι της Επιστήμης και της Τέχνης, του Λόγου και της Δημιουργίας, συνδέσαμε τον ορθολογισμό της Επιστήμης με τη συναισθηματική έκφραση της Τέχνης.

 

Συνθέσαμε έτσι μία μεθοδολογία, για να μπορούμε να δουλέψουμε με τους ανθρώπους και από κοινού να συνδέσουμε:
τις πολλές και διαφορετικές πλευρές του εαυτού,
την προσωπική ανάπτυξη με το κοινωνικό γίγνεσθαι,
τον άνθρωπο με το φυσικό του περιβάλλον,
το παρελθόν με το παρόν, για να συνθέσουμε το μέλλον.
Σύνδεση και σύνθεση είναι οι δρόμοι που ακολουθούμε για να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να συλλάβει τον κόσμο στην ολότητά του και να βρει τη θέση του μέσα σε αυτόν.