Εκπαίδευση 2008-2009

Αυτοσχέδιο Θέατρο

 

Το Αυτοσχέδιο Θέατρο ως εργαλείο ανάπτυξης και γνώσης – Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με βάση τη Μέθοδο Θεατρικής Γραφής και Παράστασης του Θεάτρου ο Κόσμος και τη Συστημική Καταξιωτική Προσέγγιση, 7μηνης διάρκειας.

Θέατρο της Καθημερινότητας – Εισαγωγικό Εργαστήρι Αυτοσχέδιου Θεάτρου – Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με βάση τη μέθοδο Θεατρικής Γραφής και Παράστασης του Θεάτρου ο Κόσμος.

 

 

Αγωγή Υγείας

 

Διαχείριση συγκρούσεων μέσω της τέχνης – Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ΔΑΦΝΗ, για εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς επιστήμονες και συνεργάτες οργανώσεων νέων, με την έγκριση του Τμήματος Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ.