Διεπαγγελματικό Βιωματικό Σεμινάριο “Το Καταξιωτικό Κύμα”

Η Συστημική ματιά και η Καταξιωτική στάση στη δουλειά με ανθρώπους:
Δημιουργικές ανατροπές, μια άλλη λογική και νέοι τρόποι
Αθήνα, Οκτώβριος 2018 – Ιούνιος 2019

 

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας, το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ και το Κέντρο Επίκοινες Διαδρομές διοργανώνουν Διεπαγγελματικό Βιωματικό Σεμινάριο με τον τίτλο Το Καταξιωτικό Κύμα.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, διοίκησης εταιρειών & οργανισμών, καθώς και συντονιστές ομάδων, δικτύων και εργαστηρίων τέχνης.

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *