ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ.) δέχεται αιτήσεις έως την 20η Σεπτεμβρίου 2022, για εισαγωγή εκπαιδευόμενων στο τετραετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «‘Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία». Στο παρόν Πρόγραμμα, παράλληλα με την ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία, δίνεται έμφαση στη σύνθεση και στη σε βάθος κατανόηση τριών σημαντικών Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων: α) Συστημική, β) Υπαρξιακή, γ) Πολιτισμική-Πολυπολιτισμική. Δευτερευόντως δίνεται έμφαση στις Ψυχοδυναμικές και Γνωστικο-συμπεριφορικές Προσεγγίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ