ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Είμαστε σε αναμονή της έκδοσης της νέας προκήρυξης του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, για εισαγωγή εκπαιδευόμενων στο τετραετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «‘Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία».