ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Η προκήρυξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, για εισαγωγή εκπαιδευόμενων στο τετραετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «‘Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία».

Η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι έως την 20η Σεπτεμβρίου 2023. Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.